ABAS - uw partner Uw partner in opleiding en vorming

Telewerk

Het misverstand leeft nog steeds dat telewerken en thuiswerken synoniemen van elkaar zijn.

Telewerken is veel meer dan dat. Een kader waar thuiswerken inderdaad kan onder gebracht worden. Maar thuiswerken impliceert niet dat er constant thuis gewerkt dient te worden.
Een verkoper die thuis zijn bezoekrapporten uitwerkt en doorstuurt is ook een telewerker. Maar is hij daarom een thuiswerker?

Abas is lid van de Belgian Teleworker Association (www.bta.be)

" Werk verrichten dat onafhankelijk is van plaats en tijden waar technologie de communicatie verzorgt met derden."

Voor wie?

Directie

Het welslagen van een Telewerkproject binnen een bedrijf staat of valt met de steun van de directie.
Enkel met de ruggesteun van de directie kan 'telewerken' een waardevol onderdeel worden binnen de bedrijfscultuur en strategie.
Als kostenbesparing en productieverhoging elementen zijn waar een directie op zoek naar is, is 'telewerken' de moeite waard om over te bezinnen.

Manager

Het vertrouwen dat de directe leidinggevende heeft in zijn werknemers zal nog meer in de verf komen te staan. Medewerkers staan immers niet meer onder direct oogcontact.
Duidelijke objectieven opstellen en goed kunnen delegeren zijn vaardigheden waar de leidinggevende moet over beschikken.
Inzicht in projectmanagement en een goede communicatie zijn een 'sine qua non'. Er moet gedacht worden in termen van producten en resulaten

Medewerker

Het is niet omdat het mooi oogt, dat het iets voor jou is.
Gesteld dat de jobbeschrijving het toelaat om flexibel te werken, dan nog is niet iedereen geschikt voor telewerk.
Een goede afbakening tussen werk & privé is nodig. De nodige zelfdiscipline en een goede tijdsinschatting zijn eigenschappen van een telewerker.
Voorts moet het ook doenbaar zijn om, voor het gedeelte dat thuis gewerkt wordt, zich te kunnen afzonderen in een aparte ruimte.

Personeelsdienst

Hoe zit het met de verloning voor telewerkers? Wat met hun sociaal statuut ? Wie is de intellectuele eigenaar van de projecten die door telewerkers verzorgd worden?
De wetgeving in verband met telewerken is in België nog niet zo sterk uitgebouwd als in andere Europese landen. Het is van belang te weten waar we nu al staan en naar waar de voorgestelde richtlijnen naar toe wijzen.

IT
Hoe integreren we de bestaande technologie in het telewerkproject?
Een belangrijk onderdeel van het flexibel werken is gestoeld op technologie. De communicatie tussen het bedrijf en de medewerker zal even flexibel opgebouwd moeten worden als het telewerk zelf.
GSM, Internet, Intranet, ISDN, kabel, e-mail, leased-lines, VPN, ...
Hoe snel kan een computer van een thuiswerker terug operationeel gemaakt worden?
Is de veiligheid van de bedrijfsgegevens verzekerd ?

Aanvraag tot informatie


Printvriendelijk pagina